RODO - Ochrona Danych Osobowych

Szanowny Kliencie,

w trosce o Państwa dane osobowe oraz obowiązkiem wdrożenia przepisów RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanej dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r.) spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej firmie.

Poniżej informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Barbara i Ryszard Dziedzic - Gospodarstwo Agroturystyczne

ul. kpt. Semika 20
34-350 Węgierska Górka
tel.: 33/ 862-39-73
kom.: 608-132-886 lub 503-98-94-94
e-mail: biuro@dziedzic.eu
strona www: www.dziedzic.eu

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w sprawach udzielania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

2. Dlaczego posiadamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie?

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia pobytu w naszej firmie. Przetwarzamy je zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, na potrzeby:

3. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

4. Czy jest obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pobytu.

5. Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom?

NIE przekazujemy Państwa danych żądnym innym podmiotom. Wyjątek stanowi tutaj tylko gmina Węgierska Górka, wobec której mamy prawny obowiązek rozliczania się z „opłaty klimatycznej”, co wiąże się z przekazaniem danych osobowych naszych gości przebywających u nas powyżej jednej doby.

6. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

NIE, nie udostępniamy i nie przekazujemy danych naszych gości, bez względu na lokalizacje. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce tylko po uzyskaniu Państwa zgody, i tylko na podstawie na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

7. Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celów opisanych wcześniej:

8. Jakie prawa dostępu przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

9. Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO)

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Prawo wniesienia skargi.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).