Regulamin


 1. W całym domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 2. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.
 4. Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 5. Sprzątanie pokoi zajętych przez turystów ustalane jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu.
 6. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 7. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze maja prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 8. Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 9. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i zobowiązany jest, zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 10. Trzymanie zwierząt domowych w najmowanych pokojach możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.
 11. W godzinach 22:00 - 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.
 12. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą, we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu.


Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu.

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.